Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

K U Ć N I R E D

OSNOVNA ŠKOLA “MAJŠANSKI PUT”

S U B O T I C A

 

K U Ć N I   R E D

 

 1.  U školu učenik stiže 10 minuta pre početka nastave i u dvorištu čeka da dežurni nastavnik pušta učenike u zgradu.
 2.  U slučaju lošeg vremena učenici mogu ulaziti u hol pre zvonjenja uz odobrenje dežurnog nastavnika.
 3.  Za vreme kratkih odmora od 5 minuta učenici se zadržavaju u holovima, a za vreme velikih odmora od 20 minuta izlaze na dvorište.
 4.  Nakon zvona svako odeljenje ispred učionice ili kabineta čeka nastavnika.
 5.  U školu se dolazi u prikladnoj odeći i obući, bez šminke i skupocenog nakita.
 6.  Učenici  čuvaju red i čistoću u školi (zabranjeno je unošenje semenki u školu, polivanje vodom i slično), imovinu škole i estetski izgled školskih prostorija, kao i svoj lični pribor. U slučaju načinjene štete posledice snosi počinioc ili odeljenje (naknada materijalne štete).
 7.  Učenik se zadržava u krugu škole dok za njega traje nastava.
 8.  U toku nastave učenici samo sa posebnom dozvolom nastavnika (po mogućnosti odeljenjskog starešine) mogu napustiti krug škole.
 9. Strogo je zabranjeno roditeljima i drugim licima da ulaze u učionice i da poremete nastavni čas.
 10. U slučaju da učenik dolazi u školu biciklom, mora ostaviti isti na mesto gde je to dozvoljeno i obezbediti zaključavanjem. Za nestanak bicikla škola ne odgovara.
 11.  Zabranjeno je u krugu škole korišćenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, nošenje nakita, novca i drugih dragocenosti. Za nestanak istih škola ne odgovara.
 12.  U krug škole je strogo zabranjeno unošenje oružja, municije, petardi, noževa ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice.
 13.  Strogo je zabranjena u krugu škole upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance, kao i podstrekavanje, pomaganje i davanje učeniku iste.
 14.  Svaki oblik diskriminacije i nasilja (omalovažavanje, isključivanje i izdvajanje lica od ostalih, nasilno ponašanje, tuča, zlostavljanje) je strogo zabranjen u školi  od strane učenika prema drugim učenicima, nastavnicima, zaposlenima i drugim licima. Ova zabrana se odnosi i na ponašanje nastavnika, ostalih zaposlenih u ustanovi, roditelja odn. staratelja učenika i za ostala lica.
 15.  Pridržavanje pravila kućnog reda je obaveza svakog učenika i svih zaposlenih u školi, a kršenje istog povlači sa sobom odgovornost učinioca.
 16.  Učenici, dežurni nastavnik i svi zaposleni su dužni da odmah informišu direktora škole o  zapažanjima koja nisu u skladu sa kućnim redom.

 

                                                                                    v.d.Direktor škole                                                                            

                                                                                  Boršić Hornjak Erika    

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta je podržao:

Projekat podržali