Skip to main content

87 Majšanski Road, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Alkalmazottak

VEZETŐSÉG
Igazgató
Titkár

SZAKSZOLGÁLAT
Iskolai pedagógus és pszichológus

KÖNYVTÁR
Könyvtáros

NAPKÖZI
Napközi

TANÍTÓK
I Osztályok
II Osztályok
III Osztályok
IV Osztályak

TANÁROK
Szerb nyelv
Magyar nyelv és írodalom tanítása
Angol nyelv tanítása
Francia nyelv tanítása
Német nyelv tanítása
Képzőművészeti kultúra tanítása
Zenekultúra tanítása
Történelem tanítása
Földrajz tanítása
Fizika tanítása
Matematika tanítása
Biológia tanítása
Kémia tanítása
Műszaki és informatikai ismeretek tanítása
Testnevelés
Hitoktatás
Háztartástan

SEGÍTŐ SZEMÉLYEK
Könyvelő
Segédszemélyzet

Where are we?

87 Majšanski Road
24000 Subotica
Serbia