Skip to main content

87 Majšanski Road, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

У току је упис деце у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У I РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

На основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), а уз сагласност Министарства просвете Републике Србије, Секретаријат за друштвене делатности Града Суботице организује упис деце у I разред основне школе на подручју града Суботице, у периоду од 01. 04. - 31. 05. 2021. године.

УСЛОВИ ЗА УПИС

1. У први ( I ) разред основне школе у школској 2021/2022. години, на основу члана 18. Закона о основама система образовања и васпитања, уписују се деца која ће до 1. септембра 2021. године имати најмање шест и по година односно, највише седам и по година ( рођени од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године ).

2. У први ( I ) разред основне школе школске 2021/2022. године могу се уписати и деца која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2021. године) напунити шест година, и то након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе применом препоручених стандарда и поступака.

Сва потребна документа за упис деце у први разред основне школе, прибављаће школе по службеној дужности.

Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина и уписом, обратите се Аранчић Сузани, секретарици школе на телефон 065/957-67-85 или путем имејла: upismajsanski@gmail.com

РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

Poslednje Novosti

Itt vagyunk

87 Majšanski Road
24000 Subotica
Serbia

Projekat podržali

Megvalósult a Bethlen Gábor Alap támogatásával