Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Đački parlament

Učenički parlament


(Prema članu 73. statuta Osnovne škole "Majšanski put" Subotica)


Učenički parlament obrazuje se u poslednja dva razreda Škole u cilju:

  1. davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u Školi, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u Školi i van nje;
  2. razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika ili stručnog saradnika;
  3. obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje;
  4. aktivnog ućešća u procesu planiranja razvoja Škole i u samovrednovanju Škole;
  5. predlaganja ćlanova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.

Učenički parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u Školi.
Učenički parlament se bira svake školske godine i ima predsednika.
Program rada učeničkog parlamenta je sastavni deo godišnjeg plana rada Škole.
Učenički parlamenti škola mogu da se udružuju u zajednicu učeničkih parlamenata.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja