Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Školski odbor

Članovi Školskog odbora Osnovne škole "Majšanski put":

 

Članovi delegirani od strane lokalne samouprave:

Kiš Č. Otilia

Milica Trbović

Monika Mesaroš

 

Članovi iz redova roditelja:

Silvija Palfi

Mirjam Liliom

Dalibor Gađžič

 

Članovi delegirani iz redova zaposlenih:

Biserka Nimčević

Rita Kokotović

Robert Terek– predsednik

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja