Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Akreditovani centar za talente

Na osnovu stručnog praćenja i vrednovanja rada nastavnika škole sa učenicima tokom protekle tri godine, Osnovna škola „Majšanski put” je 23. marta 2019. godine ponovo dobila priznanje Akreditovanog istaknutog centra za talente.

Priznanje je dodeljuje Nacionalna agencija za podršku talentima Mađarske i Mreža mađarskih centara za talente (Matehetsz).

Ovim priznanjem naša škola je treći put zaredom produžila akreditaciju i članstvo u Mreži centara za talente Mađarske, koja je članica Evropskog centra za talente.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja