Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

DOPUNSKA NASTAVA U JANUARU

Za učenike koji su na kraju prvog polugodišta imali nedovoljan uspeh, biće organizovana dopunska nastava u toku zimskog raspusta, i to od 3. do 5. januara. O rasporedu i ostalim detaljima dopunske nastave, učenike će naknadno obavestiti predmetni nastavnici i odeljenske starešine.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta je podržao:

Projekat podržali