Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Izveštaj o finansijskom poslovanju

OŠ «MAJŠANSKI PUT»

S  U  B  O  T  I  C  A

Dana: 24.1.2017.

Broj: 02-Sl.

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU

OŠ «MAJŠANSKI PUT» SUBOTICA ZA 2016. GODINU

Na sastavljanje i podnošenje finansijskih izveštaja koji čine završni račun  korisnika budžetskih sredstava za 2016. godinu primenjuju se sledeći propisi:

 1. Zakon o budžetskom sistemu
 2. Zakon o budžetu Republike za 2016. godinu
 3. Odluka o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu i odluke grada
 4. Uredba o budžetskom računovodstvu
 5. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 6. Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa korisnika budžetskih sredstava
 7. Pravilnik o nomenklaturi nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava sa stopama amortizacije
 8. Instrukcija za popis imovine i obračun amortizacije za obveznike koji poslovne knjige vode prema Uredbi o budžetskom računovodstvu

Prihodi i rashodi za 2016. godinu ostvareni su prema Finansijskom planu grada i Finansijskom planu škole za 2016. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi za 2016. godinu iznose 79.002.204,00 dinara, a ukupni rashodi 78.959.892,00 dinara, razlika iznosi 42.312,00 dinara.

 Prihodi su ostvareni po sledećem:

 1. iz republičkog budžeta                   60.303.095,00 din
 2. iz pokrajinskog budžeta                      318.468,00 din
 3. iz gradskog budžeta                       14.668.335,00 din
 4. iz sredstava socijalnih fondova           783.267,00 din
 5. ostale donacije                                     127.080,00 din
 6. prihodi od polise osiguranja                 60.120,00 din
 7. sopstveni prihodi                                 12083,00 din
 8. ostali prihodi                                           81.200,00 din
 9. roditeljski dinar                                 2.533.555,00 din

Sredstva republičkog budžeta doznačena su za isplatu zarade zaposlenima i krajem decembra meseca iznos od 36.500,00 dinara za nabavku knjiga za školsku biblioteku.

Sredstva pokrajinskog budžeta doznačena su za isplatu otpremnine za odlazak u penziju za jednu zaposlenu, koja je otišla u penziju u decembru 2016. godine u iznosu od 225.768,00 dinara i 92.700,00 dinara za nabavku opreme na osnovu raspisanog konkursa (nabavljen je jedan projektor i lap top računar).

Sredstva iz gradskog budžeta utrošena su u skladu sa namenama za koja su odobrena, odnosno za troškove izvođenja nastave mađarskog jezika kao jezika sredine, za jubilarne nagrade zaposlenih, za troškove prevoza zaposlenih, prevoza učenika, troškove grejanja, električne energije, komunalnih troškova, troškova osiguranja imovine, kao i za materijalne troškove vezane za nesmetano odvijanje procesa nastave kao i materijala za održavanje higijene u školi.

Posebna stavka gradskog budžeta su sredstva za održavanje objekta. Tokom 2016. godine izvršena je popravka podova u holu na spratu, obavljen je servis kotlarnice i nabavljen je materijal za održavanje objekta sa kojim su naši zaposleni majstori radili na održavanju objekta (farbanje, molovanje, zamena sijalica, neon cevi, postavljanje nove sudopere u kuhinji i sl).

 Za nabavku opreme doznačena su nam sredstva u iznosu od 279.000,00 dinara. Iz tih sredstava izvršena je nabavka opreme za obrazovanje.

Iz sredstava gradskog budžeta – Mere socijalne zaštite ostvarena su sredstva u iznosu od 1.218.688,00 dinara za pripremanje besplatne užine za učenike iz socijalno ugroženih porodica.

Iz sredstava socijalnih fondova isplaćene su naknade zarade za bolovanja preko 30 dana i naknade za porodilje.

Iz sredstava donacija nabavljen je fotokopir aparat u vrednosti od 94.044,00 dinara, a iz sredstava sopstvenih prihoda jedan fotoaparat.

Naknada štete po polisi osiguranja doznačeno je ukupno 60.120,00 dinara.

Sredstva sopstvenih prihoda ostvarena su od naknade za korišćenje prostorija objekta škole od strane PU „Naša Radost“.

Roditeljski dinar je utrošen za nabavku namirnica za đačku užinu i ručak, za kolektivno osiguranje učenika, za nabavku đačkih knjižica, zbirki zadataka za polaganje kvalifikacionog ispita, kao i za humanitarne akcije.

UKUPNI PRIHODI                         79.002.204,00

UKUPNI RASHODI                        78.959.892,00

            Razlika                               42.312,00

                                                        

Šef računovodstva                                                                  v.d. direktor škole

    Gabrić Ljubica                                                                  Erika Boršić Hornjak

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

bga_logo