Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Mere zaštite zdravlja učenika i zaposlenih

- Učenici, nastavno i nenastavno ososblje ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju
povišenu telesnu temperaturu ili simptome respiratorne infekcije.
- Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u
školu.
- Neophodno je održavati fizičku distancu sa drugim osobama u školi od najmanje 1,5
metara.
- Boravak u učionicama treba da bude najviše 18 učenika sa obezbeđenim 4m 2 po detetu i
po jedno dete u svakoj klupi.
- Nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.
- Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola
(pevanje, vikanje, sport, navijanje), znači na časovima muzičkog se ne peva, nema proba
školskog hora, na fizičkom nema kolektivnog sporta.
- Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće.
- Savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama.
- Za vreme malog i velikog odmora u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.
- Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza, gde decu
mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj.
- Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a
da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog
metra.
Nošenje maski:
Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.
Učenici:
- Masku učenik treba da nosi obavezno pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje
klupe.
- Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora i prilikom bilo
kakvog kretanja van klupe (na primer na hodnicima).
- Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može
odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
- Moguće da se koristi bilo koja maska (hirurška, platnena, bez obzira na to koliko ima
slojeva), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

2

Redovno provetravanje svih prostorija:
- Otvaranjem prozora.
- Obavezno za vreme svakog školskog odmora i između smena.
- Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju preporučuje držanje otvorenih prozora i tokom
trajanja nastave.
Ishrana učenika u školi
Učenici nižih razreda užinu konzumiraju u svojim učionicama, dok učenici viših razreda, užinu
preuzimaju u trpezariji ali konzumiraju na dvorištu škole. Potrebno je da prilikom ručka, deca u
trpezariji za stolovima sede na udaljenosti od najmanje jednog metra u svakom pravcu. Deci
naglasiti da međusobno ne dele hranu i pribor za ishranu.

Postupak sa učenicima, nastavnim i nenastavnim osobljem škole koje imaju simptome
respiratorne infekcije sa sumnjom na infekciju COVID 19:
1. Ukoliko se simptomi pojave van škole.
Javiti se u COVID 19 ambulantu nadležnog doma zdravlja. Ne odlaziti u školu i
istovremeno obavestiti nadležnu osobu u školi.
2. Ukoliko se simptomi pojave u školi:
a) Osoblje škole: potrebno je da se osoba sa simptomima bolesti odmah javi u COVID
19 ambulantu nadležnog doma zdravlja.
b) Učenici: pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne infekcije učeniku odmah staviti
masku i smestiti ga u prostoriju određenu za izolaciju (prostorija pored biblioteke) i
obavestiti roditelje. O učeniku u sobi za izolaciju do dolaska roditelja potrebno je da brine jedna osoba, koristeći masku i rukavice.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja