Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Novi računari za savremenu nastavu

Zahvaljujući donaciji Ministarstva prosvete, Osnovna škola „Majšanski put" bogatija je za 22 računara i jedan štampač, koji će se koristiti za obogaćivanje kvaliteta nastave. Agneš Halaši, savetnica za nastavna učila u Ministarstvu prosvete Srbije, kaže: „Ovi računari nisu dati školama zato da tu budu samo fizički, ili da, recimo, služe samo za igranje ili neko emitovanje. Cilj je da se svi koriste u nastavi, u učenju, i nastavnici i učenici, kako bi u budućnosti bili što konkurentniji razvijanjem svojih digitalnih kompetencija."

Cilj ovog ulaganja je podizanje kvaliteta učenja i nastave, što predstavlja strateški prioritet Ministarstva prosvete – naglasila je savetnica.

Proteklih godina školi su osim interaktivnih tabli bili potrebni i novi računari, jer na postojećima više nisu mogli da se pokrenu novi programi – kaže Beata Bognar, direktorica osnovne škole „Majšanski put". „Naši računari su već stari, istrošeni, posebno u informatičkom kabinetu. Reč je o mašinama starim osam do deset godina, a danas postoje veoma savremeni digitalni nastavni materijali koje bi učenici mogli da koriste na internetu. Međutim, zbog istrošenih računara učenici na časovima informatike ne mogu da korisite ove nastavne materijale. Verujemo da će sada učenici i za to imati mogućnosti."

Izvor: Pannon RTV

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja