Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Prvaci na Arheološkoj upoznavalici

Učenici 1.b odeljenja i njihova učiteljica Emina Ivković Ivandekić bili su u Gradskom muzeju na interaktivnoj izložbi Arheološka upoznavalica. Kroz dva segmenta izložbe koja se bave radom arheologa na terenu i kustosa arheologa u muzeju, otkrivju se različite sfere rada arheologa koje imaju isti cilj i predstavljaju smisao arheologije - rekonstrukciju života u prošlosti na osnovu proučavanja vidljivih tragova čovekovog stvaranja. Predmeti predstavljeni na izložbi potiču sa arheoloških lokaliteta opština pod teritorijalnom nadležnošću Gradskog muzeja Subotica - Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš. Prikazani su predmeti iz različitih perioda, od praistorije do srednjeg veka, i razmatra se njihova funkcija i značenje kroz igru, kretanje, dodir i crtež.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja