Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Rukovodstvo škole i nenastavno osoblje

UPRAVA ŠKOLE


Bognar Beata, direktor
Berta Mikloš, pomoćnik direktora
Zec Tihana, sekretar škole

STRUČNA SLUŽBA


Čutura Bojan, pedagog škole
Terek Robert, psiholog škole

BIBLIOTEKA
Nađ Eva, bibliotekar

TEHNIČKO OSOBLJE
Gabrić Ljubica, šef računovodstva
Arančić Suzana, administrativno-finanasijski saradnik

POMOĆNO OSOBLJE


Agošton Edit
Čeke Mikloš
Flajšman Piroška
Horvat Robert
Ilić Erika
Ilić Zlatko
Komjati Edit
Križan Karolina
Kudlik Magdolna
Marković Aleksandar
Željko Došen
Šebek Jelena
Takač Eržebet
Varga Zoltan
Vizin Agneš
Živković Hilda
Živković Zoran
Žoldoš Agi

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

bga_logo