Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

TIM ZA OBEZBEĐIVANJE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE

Članovi Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove:

Beata BOGNAR, direktorica Škole

Bojan ČUTURA, školski pedagog, koordinator Tima za razvoj školskog programa

Robert TEREK, školski psiholog, koordinator Tima za samovrednovanje i razvojno planiranje

Erika BORŠIĆ H, nastavnik, koordinator Tima za inovacije, praćenje i unapređivanje kvaliteta rada škole

Bernadeta TURU, prof. razredne nastave, predsednica Stručnog veća nastavnika razredne nastave

Adam RADETIĆ, nastavnik, predsednik Stručnog veća nastavnika predmetne nastave

Izabela M. NJILAŠ, nastavnik, predsednica stručnog veća nastavnih predmeta društvenih nauka

Beata VULEKOVIĆ, nastavnik, predsednica Stručnog veća nastavnih predmeta prirodnih nauka

Sandra ĆEVAP, predsednica Saveta roditelja

Elvira BOROŠ, predsednica Školskog odbora

Predstavnik Učeničkog parlamenta

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja

The website encountered an unexpected error. Please try again later.