Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

TIM ZA PODRŠKU UČENICIMA U PRILAGOĐAVANJU ŠKOLSKOM ŽIVOTU

Članovi Tima za podršku učenicima u prilagođavanju školskom životu:

Mikloš BERTA, pomoćnik direktora

Bojan ČUTURA, školski pedagog

Robert TEREK, školski psiholog

Odeljenjski starešina novopridošlog učenika

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja