Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

TIM ZA PREVENCIJU RIZIKA OD TRGOVINE LJUDIMA, DECOM I MLADIMA

Članovi Tima za prevenciju rizika od trgovine ljudima, decom i mladima:

Beata BOGNAR, direktorica Škole

Robert TEREK, školski psiholog, koordinator Tima

Bojan ČUTURA, školski pedagog

Silvia ČANADI, nastavnik

Beata TURU, prof. razredne nastave, predsednica Stručnog veća nižih razreda

Adam RADETIĆ, nastavnik, predsednik Stručnog veća viših razreda

Tihana ZEC, pravnica

Elvira BOROŠ, predsednica Školskog odbora

predstavnik UP

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja

The website encountered an unexpected error. Please try again later.