Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Učenje je vrednost

Učenje je vrednost – tako glasi motivacija sa kojom bi svaka porodica trebalo da isprati svoje dete u školu, a tamo da ga, s istim geslom i elanom, dočeka njegov učitelj. Ovom porukom je u Osnovnoj školi „Majšanski put“, u četvrtak, 9. januara, počelo prvo predavanje za nastavnike u 2020. godini. O primeni motivacionih tehnika u nastavi govorili su psiholog Svetlana Aleksić i učitelj Branislav Rajković, saradnici Centra za stručno usavršavanje iz Kruševca:

„Veća motivacija učenika za učenje podrazumeva kvalitetniju nastavu, ali i veća postignuća učenika. Zbog toga smo kolegama ukazali na značaj motivacije, predstavili im motivacione tehnike, kao i načine na koje mogu da prate i vrednuju efekte primenjivanja tih tehnika“, rekla je Svetlana Aleksić i dala preporuku učiteljima i nastavnicima da svakog septembra, zajedno sa svojim učenicima, definišu očekivanja u novoj školskoj godini.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja