Skip to main content

Majšanski put 87, Subotica   •   +381 24 576 700   •   osmajsanskiput_su@mts.rs

Obaveštenje za roditelje

1. Roditelji imaju obavezu da se izjasne da li će u postojećim epidemiološkim uslovima
dozvoliti da njihovo dete pohađa nastavu ili će se opredeliti za učenje na daljinu (TV
časovi putem Javnog servisa RTS).
2. Nastava će se organizovati svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad.
3. Grupe će dolaziti u 4 definisana termina.
4. Za svako odeljenje (grupe) odrediće se učionica u kojoj će se održavati časovi.
5. Učenici jedne grupe imaće do 4 časa (od 1. do 4. razreda), odnosno do 5 časova (od 5. do
8. razreda) dnevno, časovi će trajati 30 minuta.
6. Roditelji treba svako jutro da provere telesnu temperaturu svojoj deci pred polazak u
školu.
7. Učenici ne treba da dolaze u školu ukoliko imaju povišenu telesnu temperaturu i /ili
simptome respiratorne infekcije.
8. Osoba koja dovodi dete u školu, ne ulazi u školu već dete prati do ulaza u školsku zgradu
ili do kapije školskog dvorišta gde će dete preuzeti dežurni učitelj i obavezno nosi masku
tako da pokriva nos, usta i bradu.
9. Učenik treba da nosi masku pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.
10. Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora. Maska se koristi i
prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.
11. Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti
u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.
12. Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka
ili platnena) ali da se koristi na pravilan način (da pokriva nos i usta).
13. Ukoliko se simptomi bolesti pojave kod deteta van škole, roditelj je dužan da se javi
COVID-19 ambulantu nadležnog doma zdravlja i da o tome OBAVESTI nadležnu osobu
u školi.
14. Ukoliko se simptomi bolesti kod deteta jave u školi, učenik će biti smešten u praznu
učionicu a roditelj je dužan da po pozivu, dođe po svoje dete.

Gde se nalazimo?

Majšanski put 87
24000 Subotica
Srbija

Izradu veb-sajta su podržali:

Projekat podržali

Iskolánkat a Magyar Kormány támogatja